Show simple item record

dc.contributor.authorЛеванцэвіч, Л. В.
dc.date.accessioned2022-06-28T12:59:34Z
dc.date.available2022-06-28T12:59:34Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationЛеванцэвiч, Л.В. Беларуская этналiнгвiстыка : электронны вучэбна-метадычны комплекс / Л. В. Леванцивiч ; Брэсц. дзярж. ун-т iмя А.С.Пушкiна. - Брэст : БрДУ, 2022. - 93 с.ru_RU
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/7649
dc.description.abstractУ выданнi размешчаны лекцыi, заданнi для практычных заняткаў i самастойнай работы, пытаннi i тэсты для кантролю ведаў па курсе “Беларуская этналiнгвiстыка”. ЭВМК мае на мэце паглыбiць i сiстэматызаваць веды па беларускай этналiнгвiстыцы, удасканалiць уменнi i навыкi выяўляць нацыянальна-культурную спецыфiку моўных адзiнак, асэнсаваць iх этнакультурны змест, што дапаможа магiстрантам выразней выявiць нацыянальную адметнасць культурна-гiстарычнай спадчыны нашага народа; прызваны дапамагчы магiстрантам-фiлолагам дакладна i дарэчна, правiльна i свабодна вытлумачваюць сувязь мовы з культурай, этнiчнай праналежнасцю, карцiнай свету i ментальнасцю.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрэст : БрГУ імя. А. С. Пушкінаru_RU
dc.titleБЕЛАРУСКАЯ ЭТНАЛIНГВIСТЫКАru_RU
dc.typeOtherru_RU


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record