Show simple item record

dc.contributor.authorБут-Гусаім, Святлана Феадосьеўна
dc.date.accessioned2022-12-22T09:04:05Z
dc.date.available2022-12-22T09:04:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationБут-Гусаім, С. Ф. Анамастыкон навукова-папулярнага зборніка Вітаўта Чаропкі “Імя ў летапісе” / С. Ф. Бут-Гусаім // Искусство слова в диалоге культур: проблемы рецепции [Электронный ресурс] : электрон. сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 10 марта 2022 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: Л. В. Скибицкая (отв. ред.) [и др.]. – Брест : БрГУ, 2022. – С. 35–39.ru_RU
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/7874
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў навукова-папулярнай кнізе Вітаўта Чаропкі онімы, якія з‟яўляюцца носьбітамі каштоўных звестак аб матэрыяльнай і духоўнай культуры Беларусі. Разгледжана характэрная для старажытнай свядомасці крэатыўная сутнасць іменавання, згодна з якой імя прадвызначае істотныя рысы і лѐс індывіда, што пацвярджае аналіз этымалагічнага значэння імѐнаў і суаднясенне яго з лѐсамі вядомых гістарычных асоб. Ахарактарызавана культурна-гістарычная інфармацыя «фонавых» онімаў. Праведзена класіфікацыя ўстарэлых паэтонімаў паводле іх суадносінаў з кампанентамі сучаснага іменаслову. Выдзелены і ахарактарызаваны археонімы і гістрыѐнімы. Асаблівая ўвага надаецца асэнсаванню ролі кантэксту ў раскрыцці сэнсавых і эмацыйна-экспрэсіўных магчымасцяў паэтонімаў. Вызначаны асноўныя заканамернасці ў выбары і ўжыванні анамастычных сродкаў у навукова-папулярнай літаратуры.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрест : БрГУru_RU
dc.subjectонім, паэтонім, антрапонім, асабовае імя, патронім, мянушка, тапонім, археонім, гістарыѐнімru_RU
dc.titleАнамастыкон навукова-папулярнага зборніка Вітаўта Чаропкі “Імя ў летапісе”ru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record