Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   СУЧАСНАЯ БЕЛАРУСКАЯ КУЛЬТУРАЛОГІЯ: ПРАБЛЕМА ПАБУДОВЫ ТЭОРЫІ 

   Адзіночанка, В.А. (БрГУ имени А.С. Пушкина, 2018)
   Разгледжаны канцэптуальныя схемы, з якіх зыходзяць беларускія даследчыкі культуры, пад- крэсліваецца неабходнасць асэнсавання гэтых схем і абмеркавання перспектыў іх развіцця. Адзначаецца, што ў культуралогіі ўжываецца ...
   2020-09-28