Show simple item record

dc.contributor.authorБут-Гусаім, С. Ф.
dc.date.accessioned2020-10-01T11:30:18Z
dc.date.available2020-10-01T11:30:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationБут-Гусаім, С. Ф. Вывучэнне прыметніка ў курсе сучаснай беларускай мовы на спецыяльнасці «Руская філалогія» / С. Ф. Бут-Гусаім // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2019. – № 2. – С. 17–23.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2448
dc.descriptionThe article views peculiarities of the topic study of «The Adjective» in the course of teaching morphology of the modern Belarusian language to the students, specializing in «Russian Philology». The author describes peculiar features of the formation and usage of the adjectives belonging to different lexical and grammatical categories in Belarusian, compared to Russian. The article gives sample exercises whose aim is to improve the skills of using adjectives in word combinations; understanding figurative-expressive opportunities of adjectives in a text, using them in speech; the skills of choosing precise, communicatively justified forms of adjectives in speech practice. Preparing material for lectures and working out the system of exercises, we take into consideration complex approach to morphological phenomena, analyzing which is the basis for teaching spelling, culture of speech, enriching active vocabulary and developing students‟ way of thinking.ru_RU
dc.description.abstractАкрэсліваюцца адметнасці ўтварэння і ўжывання прыметнікаў розных лексіка-граматычных разрадаў у беларускай мове ў параўнанні з рускай. Прыводзяцца прыклады практыкаванняў, мэта якіх – сфарміраваць уменні правільна ўжываць прыметнікі пры пабудове словазлучэнняў і сказаў; бачыць вобразна-выяўленчыя магчымасці прыметнікаў у тэксце; дакладна, камунікатыўна мэтазгодна ўжываць прыметнікавыя формы ў маўленчай практыцы. Пры распрацоўцы лекцыйнага матэрыялу і сістэмы практыкаванняў выкарыстаны комплексны падыход да марфалагічных з‟яў, асэнсаванне якіх становіцца базай для навучання арфаграфіі, арфаэпіі, культуры маўлення, узбагачэння слоўнікавага запасу і развіцця мыслення студэнтаў.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleВывучэнне прыметніка ў курсе сучаснай беларускай мовы на спецыяльнасці «Руская філалогія»ru_RU
dc.title.alternativeThe Study of the Adjective in the Course of Modern Belarusian Language for the Students Specializing in «Russian Philology»ru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record