Show simple item record

dc.contributor.authorНавасельцава, Г. В.
dc.date.accessioned2020-09-30T13:33:57Z
dc.date.available2020-09-30T13:33:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationНавасельцава, Г. В. Жанрава-стылёвая адметнасць «Я»-рамана ў беларускай прозе (на прыкладзе твораў «Не аднойчы забіты» Уладзіслава Рубанава і «Сцяна» Сакрата Яновіча) / Г. В. Навасельцава // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2018. – № 2. – С. 78–83.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2249
dc.descriptionDuring the last three decades of the 20th century novelists experimented with an imaginative form, tried to attract readers to the creative process, made the perception of a novel more actual. In foreign literal studies the first-person novel theory was made. In this novel the imaginative role of a narrator became more difficult; the narration was first-person. All these peculiarities led to serious changes in the contents. The focus on the subjective thingness renovation, attention to the fortune of only one character in the novels «Killed not once» by Vladislav Rubanov and «The Wall» by Sakrat Yanovich reveals their typological resemblance. These works help to understand generic and stylistic peculiarities of first-person novels in Belarussian literature. In the center there is the main hero who is not only the object but also the observer. He estimates social needs and diseases and the author sympathizes to him, this fact makes the author and the hero more close.ru_RU
dc.description.abstractУ апошняй трэці ХХ ст. раманісты эксперыментуюць з мастацкай формай, імкнуцца ўключыць чытача ў працэс сатворчасці, актуалізаваць успрыманне твора. У замежным літаратуразнаўстве распрацоўвалася тэорыя «Я»-рамана, у якім ускладняецца мастацкая роля апавядальніка, вядзецца аповед ад першай асобы, што прадвызначае значныя ідэйна-зместавыя карэктывы. Скіраванасць на суб’ектыўнае ўзнаўленне рэчаіснасці, увага да лёсу аднаго героя ў раманах «Не аднойчы забіты» У. Рубанава і «Сцяна» С. Яновіча выяўляе тыпалагічнае падабенства твораў, на прыкладзе якіх мажліва прасачыць жанрава-стылёвую адметнасць «Я»-рамана ў беларускай прозе. У цэнтры ўвагі абодвух пісьменнікаў знаходзіцца галоўны герой, які выступае не толькі аб’ектам адлюстравання, але і назіральнікам, які ацэньвае грамадскія патрэбы і грамадскія заганы, з’яўляецца носьбітам аўтарскай сімпатыі, што збліжае асобу героя і асобу аўтара.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleЖанрава-стылёвая адметнасць «Я»-рамана ў беларускай прозе (на прыкладзе твораў «Не аднойчы забіты» Уладзіслава Рубанава і «Сцяна» Сакрата Яновіча)ru_RU
dc.title.alternativeGeneric and Stylistic Peculiarities of the First-Person Novel in Belarussian Fiction (Based on the Works «Killed not Once» by Vladislav Rubanov and «The Wall» by Sakrat Yanovich)ru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record