Show simple item record

dc.contributor.authorНовік, Г. Ю.
dc.date.accessioned2020-09-30T06:07:26Z
dc.date.accessioned2020-10-13T12:01:53Z
dc.date.available2020-09-30T06:07:26Z
dc.date.available2020-10-13T12:01:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationНовік, Г. Ю. Сацыялагічны тып асобы апавядальніка як крытэрый дыферэнцыяцыі сучаснага беларускага травелогу / Г. Ю. Новік // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2018. – № 1. – С. 30 – 37.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2055
dc.descriptionThe article is devoted to the identification of the main genre features of the Travelogue. Due to the appeal to sociological concepts of Western scientists, an attempt was made to classify Belarusian travelogues into 8 varieties, depending on the type of authorʼs intention. On the example of the Belarusian prose of the beginning of the XXI century («Stones of those estates» K. Tsvirko, «Nostalgia» S. Ablameyko, «Notebooks» A Globus and «Roma is going» R. Svechnikau) the following features of road notes are outlined. Among them: combining genre features of non-fiction, journalism and scientific research; positioning the route of movement as a core of the utterance; no storyline; the evolution of authorial empirics throughout literary work; discreteness of the temporal-spatial organization, as well as the presence of a variety of semantic oppositions.ru_RU
dc.description.abstractАртыкул прысвечаны выяўленню асноўных жанравых адметнасцей травелога. На падставе сацыялагічных канцэпцый навукоўцаў Захаду зроблена спроба класіфікацыі беларускіх травелогаў на 8 разнавіднасцей у залежнасці ад тыпу аўтарскай інтэнцыі. На прыкладзе беларускай прозы пачатку XXI ст. («Камяні тых сядзібаў» К. Цвіркі, «Настальгія» С. Абламейкі, «Сшыткі» А. Глобуса і «Рома едзе» Р. Свечнікава) акрэсленыя наступныя рысы падарожных нататак: сумяшчэнне жанравых рысаў нон-фікшн, публіцыстыкі і навуковых даследаванняў; пазіцыянаванне маршрута руху ў якасці стрыжня выказвання; адсутнасць сюжэтнай лініі; эвалюцыя аўтарскай эмпірыі на працягу твора; дыскрэтнасць тэмпаральна-прасторавай арганізацыі, а таксама наяўнасць разнастайных сэнсавых апазіцый.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleСацыялагічны тып асобы апавядальніка як крытэрый дыферэнцыяцыі сучаснага беларускага травелогуru_RU
dc.title.alternativeSociological Type of Personality of the Narrator as a Criterion of Differentiation of Modern Belarusian Travelogueru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record