Show simple item record

dc.contributor.authorАляксейчыкава, Н.М.
dc.date.accessioned2020-09-29T09:46:54Z
dc.date.available2020-09-29T09:46:54Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationАляксейчыкава, Н.М. МАТРЫМАНІЯЛЬНАСЦЬ БЕЛАРУСКІХ ГАРАДЖАН У XVI–XVIII СТАГОДДЗЯХ (ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ АСПЕКТ) /Н.М. Аляксейчыкава // Весн. Брэсц. ун-та. Серыя гуманітарных і грамадскіх навук – 2008. – № 2. – С. 28–35.ru_RU
dc.identifier.issn1813-405X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1999
dc.description.abstractДадзены артыкул прысвечаны гістарыяграфіі матрыманіяльных паводзін гараджан у XVI–XVIII стагоддзях. Гісторыя сям’і беларусаў з’яўляецца малавывучанай тэмай у айчыннай гістарыяграфіі. Упершыню дадзеная тэма зацікавіла навукоўцаў-этнографаў. Менавіта яны зрабілі першы крок у вывучэнні матрыманіяльных паводзін нашых продкаў. Ім належыць шэраг прац, прысвечаных гісторыі сялянская сям’і. Некаторыя звесткі па дадзенай праблематыцы можна знайсці ў даследаваннях педагогаў і прававедаў. У сваіх працах яны ўздымаюць асобныя пытанні, якія датычацца матрыманіяльнасці насельніцтва беларускіх зямель: выхаванне дзяцей, прававы статус членаў сям’і і г.д. У апошнія гады дадзеная праблематыка зацікавіла і айчынных гісторыкаў. На сённяшні дзень маюцца працы, прысвечаныя сямейнаму жыццю сялянства і шляхты. Сямейнае ж жыццё гараджан доўгі час заставалася па-за ўвагай айчынных даследчыкаў. Сёння беларускія гісторыкі робяць першыя, але вельмі важныя крокі ў напрамку вывучэння гісторыі сям’і беларускага мяшчанства.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрэсцкі дзяржаўны універсітэт імя А.С. Пушкінаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя гуманітарных і грамадскіх навук;
dc.titleМАТРЫМАНІЯЛЬНАСЦЬ БЕЛАРУСКІХ ГАРАДЖАН У XVI–XVIII СТАГОДДЗЯХ (ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ АСПЕКТ)ru_RU
dc.title.alternativeThe matrimonial behaviors of Belarusian townspeople in XVI – XVIII centuries (the historiography aspect)ru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record