Show simple item record

dc.contributor.authorЕвароўскі, В.Б.
dc.date.accessioned2020-09-23T08:03:01Z
dc.date.available2020-09-23T08:03:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationЕвароўскі, В. Б. Беларускае адраджэнне ў кампаратыўнай еўрапейскай перспектыве / В. Б. Евароўскі // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2012. – № 2. – С. 5–12.ru_RU
dc.identifier.issn2218-0273
dc.identifier.issn2218-0273
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/993
dc.description.abstractАдраджэнне азначала для Беларусі, для яе культуры і сацыяльнай структуры не толькі якасны, але і рэвалюцыйны скачок, бо менавіта з гэтага часу мы назіраем кардынальную ломку светапоглядных арыенціраў, кумулятыўнае назапашванне як агульнай адукаванасці соцыуму, так і патэнцый быць «выбітнымі людзьмі», якія ў разглядаемы перыяд з’яўляліся галоўнай каштоўнасцю i прызнаваліся пераважнай рухаючай сілай рэнесанснага грамадства. Культура ВКЛ не можа быць уціснута ў верыфікаваныя рамкі «просталінейнай гісторыі. Ідэі, падзеі, культурныя і цывілізацыйныя арыенціры, як правіла, не змяняліся тут, а напластоўваліся адно на адно, прычым гэты працэс напластавання не толькі закранаў штодзённую свядомасць ці культуру маўклівай большасці, але карэнным чынам ахопліваў інтэлектуальную эліту Вялікага Княства Літоўскага.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія;
dc.relation.ispartofseriesСерыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія;
dc.titleБЕЛАРУСКАЕ АДРАДЖЭННЕ Ў КАМПАРАТЫЎНАЙ ЕЎРАПЕЙСКАЙ ПЕРСПЕКТЫВЕru_RU
dc.title.alternativeBelarusian Renaissance in the Comparative European Perspectiveru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record