Show simple item record

dc.contributor.authorДомбровский, В.И.
dc.date.accessioned2021-05-24T12:07:40Z
dc.date.available2021-05-24T12:07:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/7116
dc.descriptionУ зборшку змешчаны артыкулы навукоуцау Беларуа, Полшчы i Украны, дзе разглядаюцца праблемы культуры правядзення вольнага часу дзяцей i моладз1 у рзтраспекцьв, на сённяшш дзень i у бл1жзйшай перспектыве як тэарэтычкага характару, так i на падставе канкрэтна- сацыялапчных даследаванняу, а таксама на узроун! анал1зу працэсу трэнмгу i спартыуных спаборнщтвау. Матэрыялы, яга надрукаваныя у зборжку, можна выкарыстоуваць у працэсе выкладання гумангарных дысцыплш, фармавання здаровага ладу жыцця, а таксама у Ышых формах пра- цы па выхаванню моладз!.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрГУ им. А.С. Пушкина "Альтернатива"ru_RU
dc.subjectФизическая культура; здоровьеru_RU
dc.titleВыбор средств физической культуры в самостоятельных занятиях студенческой молодёжиru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record