Show simple item record

dc.contributor.authorБеспутчик, В.Г.
dc.contributor.authorБейлин, В.Р.
dc.date.accessioned2021-05-12T12:44:01Z
dc.date.available2021-05-12T12:44:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/7098
dc.descriptionУ зборжку змешчаны артыкулы навукоуцау Беларуси Польшчы i Украны, дзе разглядаюцца праблемы культуры правядзення вольнага часу дзяцей i молада 9 рэтраспекцьк, на сённяшш дзень i у бл1жзйшай перслектыве як тэарэтычнага характару, так i на падставе канкрэтна- сацыялапчных даследаванняу, а таксама на узроуж анагазу працэсу трэнмгу i спартыуных спаборжцтвау. Матэрыялы, як!я надрукаваныя у зборжку, можна выкарыстоуваць у лрацэсе выкладання гумажтарных дысцыплш, фармавання здаровага ладу жыцця, а таксама у Ышых формах пра- цы па выхаванню моладз!.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрГУ им. А.С. Пушкина "Альтернатива"ru_RU
dc.subjectигровая деятельность, гимнастикаru_RU
dc.titleИгровая деятельность младших школьников с помощью средств гимнастикиru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record