Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   POLITYKA REGIONALNA W UNII EUROPEJSKIEJ I POLSCE 

   Siluk, T. S. (БрГУ Имени А.С. Пушкина, 2019)
   W artykule określone są cechy polityki regionalnej, ocharakteryzowane podstawowe modele wzrostu gospodarczego i strategie rozwoju regionalnego, systematyzowane doświadczenia związane z rozwojem regionalnym Unii Europejskiej ...
   2021-01-04