Show simple item record

dc.contributor.authorСадоўская, А. С.
dc.contributor.authorЯкалцэвіч, М.А.
dc.date.accessioned2020-09-29T13:19:50Z
dc.date.available2020-09-29T13:19:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationСадоўская, А. С. Рэлігійная лексіка ва ўстойлівых адзінках мовы: лексіка-семантычны аспект / А. С. Садоўская, М. А. Якалцэвіч // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – № 2. – С. 76–86.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2031
dc.descriptionThe subject of analysis in the article is religious lexical units, which became part of phraseological units and proverbs. A review of the scientific literature is made, which deals with the features of the functioning of religious vocabulary. The lexemes are analyzed, which are part of fixed units, form numerous lexica-semantic groups, which are represented in the thematic classification. The lexical and semantic features of religious vocabulary that is part of phraseological units and proverbs are considered, as well as those changes that have occurred with these units in the formation of phraseological and proverbial meanings. The emotional-expressive coloring of phraseological and paremiological units containing a religious component is considered. Conclusions are made on the research topic.ru_RU
dc.description.abstractПрадметам даследавання з’яўляюцца лексемы, якія адносяцца да разраду рэлігійнай лексікі, што ўваходзіць у кампанентны склад устойлівых моўных адзінак – фразеалагізмаў і прыказак. Гэтая лексіка прадстаўляе сабой не архаічныя элементы, а з’яўляецца адлюстраваннем адметных і характэрных прыкметаў, якія фарміруюць хрысціянскі светапогляд. Зроблены агляд літаратуры па даследуемай тэме. Выяўлены і ахарактарызаваны лексіка-семантычныя групы адзінак рэлігійнай тэматыкі, што прадстаўляюць семы рознага ўзроўню. Апісаны лексіка-семантычныя асаблівасці рэлігійнай лексікі і тыя змены, якія з ёю адбыліся ў складзе фразеалагічных і парэміялагічных моўных адзінак. Акрслены дыяпазон значэнняў устойлівых выразаў і ўплыў рэлігійных кампанентаў на фарміраванне іх значэння. Асобная ўвага звернута на экспрэсіўна-ацэначную афарбоўку аналізуемых моўных адзінак.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleРэлігійная лексіка ва ўстойлівых адзінках мовы: лексіка-семантычны аспектru_RU
dc.title.alternativeReligious Vocabulary in Stable Units of Language: Lexical and Semantic Aspectru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record