Show simple item record

dc.contributor.authorТарасава, Т. М.
dc.date.accessioned2020-09-29T13:06:16Z
dc.date.available2020-09-29T13:06:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationТарасава, Т. М. Экзістэнцыяльная свядомасць і формы яе ўвасаблення ў беларускай прозе XX ст. / Т. М. Тарасава // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – № 2. – С. 53–58.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2028
dc.descriptionExistential type of art consciousness in the Belarus prose of XX century is submitted mainly by psychological realistic prose, deepened in real philosophical searches of limited synthesis of natural, social and spiritual forms of being in combination with the realistic and vanguard forms of writing. Existential consciousness represents itself through multitudinary, polysemic word, actualization of the problem of a threshold/boundary, menippean play through border genre forms (philosophical novel, documentary and art notes, confession, diary prose etc.).ru_RU
dc.description.abstractЭкзістэнцыйны тып мастацкай свядомасці ў беларускай прозе ХХ ст. прадстаўлены пераважна ў межах псіхалагічнай рэалістычнай прозы, скіраванай на ўзмацненне быційна-філасофскіх пошукаў з арганічным сінтэзам прыроднай, сацыяльнай і духоўнай форм быцця, пры спалучэнні як рэалістычных, так і авангардных форм аповеду. Экзістэнцыяльная свядомасць рэпрэзентуе сябе праз полівалентнае, шматзначнае слова, акцэнтуалізацыю праблемы парога/мяжы, меніпейную гульню, праз «памежныя» жанравыя формы (філасофскі раман, дакументальна-мастацкая запіскі, споведзь, дзеннікавая проза і інш).ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleЭкзістэнцыяльная свядомасць і формы яе ўвасаблення ў беларускай прозе XX ст.ru_RU
dc.title.alternativeExistential Consciousness and its Forms in Belarus Prose of XX Centuryru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record