Show simple item record

dc.contributor.authorМельнікава, З. П.
dc.date.accessioned2020-09-29T12:48:44Z
dc.date.available2020-09-29T12:48:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationМельнікава, З. П. Герменеўтычнае прачытанне рамана Кузьмы Чорнага «Вялікі дзень»: вобразна-матыўная структура, філасофска-аксіялагічныя дамінанты / З. П. Мельнікава // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – № 2. – С. 20–27.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2024
dc.descriptionThe article presents a rich and capacious sense-figurative and motivic structure of the novel by Kuzma Chorny «Great Day». A modern interpretation of the hermeneutic philosophical and axiological dominants of the writer and thinker, defining an ideological and aesthetic and poetic depth of the work (the idea of their own land as the foundation fabric of the life of Belarusians, the theme of moral mutual responsibility of parents and children, the break of the spiritual connection of generations, the motives mother sinners lost sons, fratricide, spiritual unconsciousness etc.).ru_RU
dc.description.abstractПрадстаўлена багатая і сэнсава-ёмістая вобразна-матыўная структура рамана Кузьмы Чорнага «Вялікі дзень». Даецца сучасная герменеўтычная інтэрпрэтацыя філасофска-аксіялагічных дамінант пісьменніка-мысляра, якія вызначаюць ідэйна-эстэтычную і маральна-этычную глыбіню твора (ідэя ўласнай зямлі як асновы жыццеўладкавання беларуса, тэмы маральнай узаемаадказнасці бацькоў і дзяцей, разрыву духоўнай сувязі пакаленняў, матывы маці-грэшніцы, страчаных сыноў, братазабойства, духоўнага бяспамяцтва і інш.).ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleГерменеўтычнае прачытанне рамана Кузьмы Чорнага «Вялікі дзень»: вобразна-матыўная структура, філасофска-аксіялагічныя дамінантыru_RU
dc.title.alternativeHermeneutic Reading of the Novel by Kuzma Chorny «Great Day»: Figurative and Motivic Structure, Philosophical and Axiological Dominantsru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record