Show simple item record

dc.contributor.authorДоўгаль, А. В.
dc.date.accessioned2020-09-25T11:49:54Z
dc.date.available2020-09-25T11:49:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationДоўгаль, А. В. Адлюстраванне эмоцый у семантыцы выказванняў / А.В. Доўгаль // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2014. – № 1. – С. 58–63.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1630
dc.descriptionThe article deals with emotive sayings and emotionally charged utterances. The author defines their place in communicative types of sentences. Their common properties are emotive intonation and modality frame built up by the intonation as well as by the emotive vocabulary, emotive markers and syntactic structure. Their differentiating characteristics are determined by their communicative aim: emotionally charged utterances convey emotional reports, questions, stimuli, wishes while emotive sayings directly express the speaker’s feelings and emotions. According to certain features the author suggests treating emotive sayings as a separate communicative type of utterances and refers emotionally charged sentences to the syntactic constructions of the transitional type.ru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаюцца эматыўна афарбаваныя і ўласна эматыўныя выказванні, вызначаецца іх месца ў сістэме камунікатыўных тыпаў выказванняў. Агульнымі прыметамі гэтых выказванняў з’яўляецца эматыўная інтанацыя і мадальна-эматыўная рамка, якая ствараецца як самой інтанацыяй, так і эматыўнай лексікай, эматыўнымі маркёрамі або сінтаксічнай структурай выказвання. Дыферэнцыйнай прыметай эматыўна афарбаваных і ўласна эматыўных выказванняў выступае іх камунікатыўная мэта: першыя ўжываюцца для паведамлення, запытання, пабуджэння, пажадання, выказаных эмацыйна узрушана; другія непасрэдна выражаюць эмацыйныя перажыванні моўцы. На падставе вызначаных прымет прапануецца вылучаць эматыўныя выказванні ў асобны камунікатыўны тып выказванняў, а эматыўна афарбаваныя выказванні адносць да сінтаксічных канструкцый пераходнага тыпу.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleАдлюстраванне эмоцый у семантыцы выказванняўru_RU
dc.title.alternativeManifestations of Emotions in the Semantics of Sayingsru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record