Show simple item record

dc.contributor.authorЛюкевіч, У.П.
dc.date.accessioned2020-09-25T06:50:26Z
dc.date.available2020-09-25T06:50:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЛюкевіч, У. П. Актуалізацыя сацыяльна-філасофскіх даследаванняў у навуцы пра спорт у XX стагоддзі / У. П. Люкевіч // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія – 2016. – № 2. – С. 34–41.ru_RU
dc.identifier.issn2218-0273
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1470
dc.description.abstractУзнікненне, станаўленне, развіццё, функцыянаванне і распаўсюджванне мадэлі сучаснага спорту непарыўна звязана з тымі працэсамі, якія адбываліся на працягу ХХ ст. Менавіта ў гэты час прайшлі кардынальныя якасныя змяненні, што паўплывалі на лёс дадзенага грамадскага феномену. Спорт пера- адолеў імклівы шлях ад сціплага баўлення вольнага часу, успрымання яго шырокімі сацыяльнымі коламі як марнай траты чалавечай жыццёвай энэргіі да вышыняў прафесійнай дзейнасці. Аўтар артыкулу канцэнтруе ўвагу на шэрагу сацыяльна-філасофскіх аспектаў фармавання падставовых палёў даследавання спорту ў сістэме навуковых ведаў, якія паўсталі ў мінулым стагоддзі. Такое становішча можна ахарак- тарызаваць наступным чынам: калі ў грамадстве ўзнікае нейкая новая якасць, што выклікае ўсеагуль- ную зацікаўленасць, то яна павінна быць навукова асэнсавана. Такі падыход дазваляе правесці аналіз спорту як сацыякультурнага феномену з пункту гледжання некласічнай філасофіі.ru_RU
dc.language.isoruru_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія;
dc.titleАКТУАЛІЗАЦЫЯ САЦЫЯЛЬНА-ФІЛАСОФСКІХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ У НАВУЦЫ ПРА СПОРТ У ХХ СТАГОДДЗІru_RU
dc.title.alternativeUpdating of the Social Philosophical Research in Sport Science in the 20th Centuryru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record