Show simple item record

dc.contributor.authorРагаўцоў, В. І.
dc.date.accessioned2020-09-25T05:55:23Z
dc.date.available2020-09-25T05:55:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationРагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі камічнага ў п’есе «Віно бушуе» Міхайлы Грамыкі / В. І. Рагаўцоў // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 1. – С. 12–17.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1420
dc.descriptionDifferent verbal means, specialized and non-specialized (more often) are used for creating a comic effect in the play. An important role in revealing the comic connotation belongs to special means (means of verbal context); in intensification of such connotation – to intensifiers (a concentrated use of lingual means).ru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаюцца як спецыялізаваныя, так і неспецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага. Да спецыялізаваных адносяцца такія сродкі, для якіх функцыя стварэння камічнай экспрэсіі з’яўляецца асноўнай. Гэта каламбуры (паранамазійныя, камбінаваныя), іранізмы і гумарызмы. Іх можна кваліфікаваць як абсалютна спецыялізаваныя сродкі камічнага, паколькі яны выконваюць функцыю стварэння камізму ўсе без выключэння. Неспецыялізаваныя – такія сродкі, для якіх функцыя стварэння камічнага эфекту не з’яўляецца асноўнай. Гэта дыялектызмы, антрапонімы, метанімізмы, трасянка, эўфемізмы, збыткоўныя адзінкі. Выяўленню камічнай экспрэсіі ў моўнай адзінцы садзейнічаюць актуалізатары, у ролі якіх выступаюць сродкі прэ- і постпазіцыйнага вербальнага кантэксту. Камічны эфект узмацняецца з дапамогай інтэнсіфікатараў (канцэнтраванае ўжыванне моўных адзінак).ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleВербальныя сродкі камічнага ў п’есе «Віно бушуе» Міхайлы Грамыкіru_RU
dc.title.alternativeVerbal Means of Creating a Comic Effect in the Play «Wine Storms» by Mikhaila Hramykaru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record