Show simple item record

dc.contributor.authorКавалевіч, М.С.
dc.date.accessioned2020-09-24T07:17:26Z
dc.date.available2020-09-24T07:17:26Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationКавалевіч, М. С. Каштоўнасныя арыентацыі асобы і іх педагагічная падтрымка: сінергетычны падыход / М. С. Кавалевіч // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2011. – № 2. – С. 96–103.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1214
dc.descriptionIn the context of synergetic approach a person is viewed as self-regulated, self-managed system, which is characterized by a set of mechanisms of self-regulation, where the leading role of the managing factor is fulfilled by an individual scheme of values as a complex informatively ordered system, ready for adaptive self-correction and progressive evolution in the processes of cooperation with the environment. The project of pedagogical support and maintenance of personal traits, which encourage spiritual development, breeding of responsibility, self-respect, intention for self-development, and the like, is presented in the article. That’s why education must be directed not only on forming knowledge, but also on discovering and searching for the person’s meaning of life, which will help the youth to accomplish their personal and professional self-identification, encourage their spirituality as an intention to cross the borders of actual inner state and to join a wider cultural life context.ru_RU
dc.description.abstractУ кантэксце сінергетычнага падыходу асоба разглядаецца як самарэгуляваная, самакіравальная сістэма, якой уласцівы пэўны набор механізмаў самарэгуляцыі, дзе вядучую ролю кіравальнага фактару адыгрывае індывідуальная сістэма каштоўнасцяў як складаная інфармацыйна ўпарадкаваная сістэма, здольная ў працэсах узаемадзеяння з асяроддзем да адаптыўнай самакарэкцыі і прагрэсіўнай эвалюцыі. У артыкуле прадстаўлены праект педагагічнай падтрымкі і суправаджэння станаўлення асобасных якасцяў, якія садзейнічаюць духоўнаму развіццю, выхаванню сумленнасці, пачуцця ўласнай годнасці, імкнення да самаўдасканалення і інш. А для гэтага адукацыя павінна быць скіравана не толькі на фарміраванне ведаў, але і на раскрыццё і пошукі сэнсу чалавечага жыцця, што дапаможа моладзі ажыццявіць сваё асобаснае і прафесійнае самавызначэнне; абудзіць духоўнасць як імкненне да выхаду за межы свайго актуальнага ўнутранага стану і далучэнне да шырэйшага культурнага кантэксту жыцця.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleКаштоўнасныя арыентацыі асобы і іх педагагічная падтрымка: сінергетычны падыходru_RU
dc.title.alternativePersonal Value Orientations and Their Pedagogic as Support: Synergetic Approachru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record