Show simple item record

dc.contributor.authorЯўдошына, Л. І.
dc.date.accessioned2020-09-25T06:21:30Z
dc.date.available2020-09-25T06:21:30Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationЯўдошына, Л. І. Асаблівасці паэтыкі вершаказаў Алеся Разанава / Л. І. Яўдошына // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2013. – № 1. – С. 48–54.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1442
dc.descriptionThe author of the article considers particularities of poetics of A. Ryazanov’s vershakazy, analyzes their genre, language and style differences. Attention is drawn to the sound texture, aimed at updating the internal form of the word, the dominant rhyme based on keywords, syntactic parallelism as part of the rhythmic structure of poems and lexical means of imagery creation.ru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаюцца асаблівасці паэтыкі вершаказаў А. Разанава, аналізуюцца іх жанравыя і моўна-стылёвыя адметнасці. Увага звяртаецца на гукапіс, накіраваны на актуалізацыю ўнутранай формы слова, дамінантную рыфму, заснаваную на ключавых словах, сінтаксічны паралелізм як складнік рытмічнай структуры вершаў і лексічныя сродкі стварэння вобразнасці.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleАсаблівасці паэтыкі вершаказаў Алеся Разанаваru_RU
dc.title.alternativeParticularities of Poetics of Ales Ryazanov’s Vershakazyru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record