Please use this identifier to cite or link to this item: http://rep.brsu.by:80/jspui/handle/123456789/1400
Title: Тэорыя літаратуры: электронны вучэбна-метадычны комплекс
Authors: Шчэрба, Святлана Мікалаеўна
Keywords: тэорыя літаратуры, мастацкі твор, жанр, стыль
Issue Date: 2019
Publisher: Брэст: БрГУ
Citation: Тэорыя літаратуры:электронны вучэб.-метад. комплекс / С. М. Шчэрба ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2019. – 90 с.
Abstract: У электронным вучэбна-метадычным комплексе змешчаны асноўныя лекцыі па тэорыі літаратуры, даюцца пытанні і заданні для практычных за-няткаў па кожнай тэме. Прызначаны для студэнтаў-філолагаў
Description: Вучэбна-метадычны комплекс складаецца з наступных раздзелаў: тэарэтычнага, практычнага, раздзела кантролю ведаў і дапаможнага. Тэарэтычны раздзел прадстаўлены тэкстамі асноўных лекцый, ад якіх сту-дэнт можа адштурхоўвацца пры падрыхтоўцы да практычных і семінарскіх заняткаў, да экзаменаў, пры напісанні курсавых і дыпломных прац. У практычным раздзеле падаюцца па кожнай тэме пытанні і практычныя заданні да семінарскіх і практычных заняткаў, спіс літаратуры, які дапаможа глыбей асэнсаваць дадзены матэрыял. Вывучэнне гэтых крыніц дасць студэнтам уяўленне пра стан сучасных даследаванняў па кожнай тэме. У раздзеле кантролю ведаў змяшчаюцца пытанні і заданні для сама-падрыхтоўкі, тэматыка рэфератаў, што дазволіць студэнтам самастойна падрыхтавацца да экзамену, засвоіць тэмы, прызначаныя для самастойнай працы. Дапаможны раздзел складаецца са спісу літаратуры, які неабходны для глыбокага засваення курса тэорыі літаратуры і ўтрымлівае сучасныя тэарэтычныя даследаванні айчынных і замежных літаратуразнаўцаў, пы-танні да экзамену.
URI: http://rep.brsu.by:80/jspui/handle/123456789/1400
Appears in Collections:Электронные учебно-методические издания филологического факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Щерба С.М. Тэорыя літаратуры ЭВМК.pdf768,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.