Show simple item record

dc.contributor.authorБут-Гусаім, С.Ф.
dc.date.accessioned2020-09-22T09:32:13Z
dc.date.available2020-09-22T09:32:13Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationБут-Гусаім С.Ф. Антрапанімікон трылогіі Вольгі Іпатавай «Гаспадары вялікага княства» / С.Ф. Бут-Гусаім // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2010. - № 1. - С. 5 - 13.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/806
dc.descriptionThe article views the anthroponims, used in Olga Ipatova’s trilogy, which contain important information about material and spiritual culture of the Belorussians in the ХІІІ-ХІV centuries. The work analyses interaction of the pagan and the Christian components in the Belorussian anthroponimikon of that period of time.ru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаюцца ўжытыя ў трылогіі В. Іпатавай антрапонімы, якія з’яўляюцца носьбітамі каштоўнай інфармацыі аб матэрыяльнай, духоўнай культуры і светаўспрыманні беларусаў у ХІІІ–ХІV стагоддзях. У працы прааналізавана ўзаемадзеянне ў беларускім антрапаніміконе гэтага гістарычнага перыяду язычніцкага і хрысціянскага кампанентаў. Разгледжана характэрная для міфалагічнай свядомасці крэатыўная сутнасць іменавання, згодна з якой імя адыгрывае дэзыдэратыўную ролю, вызначаючы істотныя рысы і лёс індывіда. Імёны персанажаў твораў В. Іпатавай прааналізаваны з пункту гледжання ступені іх сэнсавай актыўнасці. Выдзелены і ахарактаразаваны прамагаваркія, ускоснагаваркія, схаванагаваркія паэтонімы, а таксама онімы-рэмінісцэнцыі. Асаблівая ўвага надавалася асэнсаванню ролі кантэксту ў раскрыцці сэнсавых і эмацыйна-экспрэсіўных магчымасцяў паэтонімаў.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleАнтрапанімікон трылогіі Вольгі Іпатавай «Гаспадары вялікага княства»ru_RU
dc.title.alternativeAnthroponimikon of the trilogy by Olga Ipatova «The Lords of the Great Kingdom»ru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record