Show simple item record

dc.contributor.authorБароўская, І.А.
dc.date.accessioned2020-09-29T12:55:05Z
dc.date.available2020-09-29T12:55:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationБароўская, І.А. «Асобны мацярык нацыянальнай паэзіі» Анатоля Вярцінскага / І.А. Бароўская // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2017. - № 2. - С. 28 - 35.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/2025
dc.descriptionThe article represenrs the analysis of the works, humanism orientation, the most outstanding imagebearing means of Anatol Viartsinsky’s poetry on a broad factual material. Being a playwright, a literary critic, a translator, a journalist, a poet, he always asserted the poem strength where sense and emotions are in close collaboration. A lot of his works are set to music by composers. The article retraces the connection between his art and the creative works of Kolas, Gilevitch and Baradulin. The article considers the concept of «bread» in the first work «The Song about the Bread». He classifies and analyses the metaphors use depending on the poetical text themes and poetics, he notes the rich metaphorical language of some poet’s works. The article picks several word combination models on which this trope is built out of a large number of individual author’s metaphors in Anatol Viartsinsky’s poetry. The poetical lines analysis allowed the author to determine different types of metonymy as well. The author also notes the synonyms role in A. Viartsinsky’s poetical lines.ru_RU
dc.description.abstractНа шырокім фактычным матэрыяле прадстаўлена даследаванне творчасці гуманістычнай скіраванасці, найбольш яскравых вобразных сродкаў паэзіі Анатоля Вярцінскага. Драматург, крытык, перакладчык, журналіст, паэт, ён заўсёды сцвярджаў сваёй творчасцю моц верша, дзе пераплецены сэнс і эмоцыі. Многія вершы А. Вярцінскага пакладзены на музыку. У артыкуле прасочваецца сувязь паэзіі Вярцінскага з творчасцю Я. Коласа, Н. Гілевіча, Р. Барадуліна. Разглядаецца канцэпт ‘хлеб’ у першым творы «Песня пра хлеб», праводзіцца класіфікацыя і аналізуецца ўжыванне метафары ў залежнасці ад тэматыкі і паэтыкі вершаў, адзначаецца багатая метафарычнасць асобных твораў. Сярод індывідуальна-аўтарскіх метафар у паэзіі А. Вярцінскага выдзелены некалькі мадэляў словазлучэнняў, па якіх будуецца гэты. Аналіз паэтычных радкоў дазволіў вызначыць і розныя віды метаніміі. Адзначана роля сінонімаў у паэтычных творах А. Вярцінскага.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.title«Асобны мацярык нацыянальнай паэзіі» Анатоля Вярцінскагаru_RU
dc.title.alternative«А Separate Continent National Poetry» Anatol Viartsinsky’sru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record