Show simple item record

dc.contributor.authorСамуйлік, Я. Р.
dc.date.accessioned2020-09-29T08:45:26Z
dc.date.available2020-09-29T08:45:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationСамуйлік, Я. Р. Цэнтральнацеляханская падгрупа паўночнабрэсцкіх гаворак: лінгвагеаграфічны аспект / Я. Р. Самуйлік // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2017. – № 1. – С. 35–42.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1957
dc.descriptionOn the basis of The Atlas of the Vyhanaiskaje Paliessie Dialects, the article considers the most typical phonetic, morphological, lexical peculiarities and specific features of the Central-Cieliachany subgroup of the North-Brest dialects common to the central part of the region under study. The Vyhanaiskaje Paliessie is the region between the rivers of Jasielda (left inflow of the Prypiats River) and Shchara (left inflow of the Nyoman River). Administratively, it is the southern part of the Ivacevichy district (Cieliachany region) and borderlands of the Pinsk and Hancavichy districts. Geographically and historically, this region occupies a specific transitional zone between the typical Western Paliessie and the Paniamonnie regions, and ethnographically it is the place where the four historical-ethnographical regions of Belarus meet: the North-West or the Paniamonnie, the Central Belarus, the Eastern Paliessie and the Western Paliessie. Linguistically, the Vyhanaiskaje Paliessie is a transitional zone between the Paniamonnie and the Western Paliessie dialects.ru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле на матэрыялах «Атласа гаворак Выганаўскага Палесся» разглядаюцца найбольш тыповыя фанетычныя, марфалагічныя і лексічныя асаблівасці і спецыфічныя рысы цэнтральнацеляханскай падгрупы паўночнабрэсцкіх гаворак, якая пашырана на асноўнай (цэнтральнай) частцы даследаванага рэгіёна. Выганаўскае Палессе – рэгіён у міжрэччы Ясельды (левы прыток Прыпяці) і Шчары (левы прыток Нёмана). Адміністрацыйна гэта паўднёвая частка Івацэвіцкага раёна (Целяханшчына) і сумежныя тэрыторыі Пінскага і Ганцавіцкага раёнаў. Геаграфічна і гістарычна дадзены рэгіён займае своеасаблівае прамежкавае становішча паміж тыповым Заходнім Палессем і Панямоннем, а ў этнаграфічным аспекце з’яўляецца месцам сутыкнення чатырох буйных гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў Беларусі: Паўночна-Заходняга, або Панямоння, Цэнтральнай Беларусі, Усходняга Палесся і Заходняга Палесся. У лінгвістычным плане тэрыторыя Выганаўскага Палесся – пераходная зона паміж гаворкамі Панямоння і Заходняга Палесся.ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleЦэнтральнацеляханская падгрупа паўночнабрэсцкіх гаворак: лінгвагеаграфічны аспектru_RU
dc.title.alternativeCentral-Cieliakhany Subgroup of the North-Brest Dialects: Lingual-Geographical Aspectru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record