Show simple item record

dc.contributor.authorРагаўцоў, В.І.
dc.date.accessioned2020-09-23T11:50:02Z
dc.date.available2020-09-23T11:50:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationРагаўцоў, В.І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п’есе «Сялянка» В. Дуніна-Марцінкевіча / В.І. Рагаўцоў // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. - 2011. - № 1. - С. 21 - 26.ru_RU
dc.identifier.issn2218-029X
dc.identifier.urihttp://rep.brsu.by:80/handle/123456789/1053
dc.descriptionDifferent verbal means (specialized and non-specialized) are used for creating a comic effect in the play. An important role in revealing the comic connotation belongs to special means (means of verbal and non-verbal context); in intensification of such connotation – to intensifiers (a concentrated use of lingual means).ru_RU
dc.description.abstractУ артыкуле разглядаюцца як спецыялізаваныя, так і неспецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага. Да спецыялізаваных адносяцца такія сродкі, для якіх функцыя стварэння камічнай экспрэсіі з’яўляецца асноўнай. Гэта каламбуры (фразеалагічныя) і іранізмы. Іх можна кваліфікаваць як абсалютна-спецыялізаваныя сродкі камічнага, паколькі яны выконваюць функцыю стварэння камізму ўсе без выключэння. Неспецыялізаваныя – такія сродкі, для якіх функцыя стварэння камічнага эфекту не з’яўляецца асноўнай. Гэта антрапонімы, прыказкі, фразеалагізмы, экспрэсіўна зніжаныя адзінкі, лірызацыя маўлення, кантрастывы, іншамоўныя ўкрапіны, марфалагічныя аказіяналізмы. Выяўленню камічнай экспрэсіі ў моўнай адзінцы садзейнічаюць актуалізатары, у ролі якіх выступаюць сродкі постпазіцыйнага вербальнага кантэксту, а таксама сітуацыйны кантэкст. Камічны эфект узмацняецца з дапамогай інтэнсіфікатараў (канцэнтраванае ўжыванне моўных адзінак).ru_RU
dc.language.isoberu_RU
dc.publisherБрГУ имени А.С. Пушкинаru_RU
dc.relation.ispartofseriesСерыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія;
dc.titleВербальныя сродкі стварэння камічнага ў п’есе «Сялянка» В. Дуніна-Марцінкевічаru_RU
dc.title.alternativeVerbal Means of Creating a Comic Effect in the Play «The Peasant Woman» by V. Dunin-Martsinkevichru_RU
dc.typeArticleru_RU


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record