Now showing items 1-4 of 4

  • Агульнае мовазнаўства: вучэбна-метадычны копмлекс 

   Якубук, Наталля Раманаўна (2015)
   Вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па курсе “Агульнае мовазнаўства” і прызначаецца студэнтам філалагічнага факультэта дзённай і завочнай форм атрымання адукацыі.
  • Культура маўлення: ВМК у 2 ч.: Ч. 1 

   Якубук, Наталля Раманаўна (Брэст: БрГУ, 2012)
   Вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па курсе “Культура маўлення” і прызначаецца студэнтам педагагічных спецыяльнасцяў дзённай і завочнай форм атрымання адукацыі. У першай частцы ...
  • Мікратапонімы Брэстчыны: да пытання класіфікацыі 

   Леванцэвіч, Лена Васільеўна; Якубук, Наталля Раманаўна (Весн. Брэсц. ун-та. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – Брэст: БрДУ, 2019. – № 1. – С. 25–36., 2019)
   У артыкуле праведзены аналіз вядомых у беларускім мовазнаўстве відаў класіфікацыі тапанімічных (мікратапанімічных) адзінак і распрацавана магчымая схема аналізу мікратапанімічнага матэрыялу па ўтваральнай аснове.
  • Уводзіны ў мовазнаўства : вучэб.-метад. комплекс 

   Кісель, Таццяна Аляксандраўна; Якубук, Наталля Раманаўна (Брэст: БрГУ, 2013)
   Вучэбна-метадычны комплекс распрацаваны ў адпаведнасці з вучэбнай праграмай па курсе “Уводзіны ў мовазнаўства” і прызначаецца студэнтам філалагічных спецыяльнасцяў дзённай і завочнай форм атрымання адукацыі. У выданні ...