Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   Сінанімічная парадыгма фразеалагізмаў і прыказак 

   Садоўская, А. С.; Якалцэвіч, М. А. (БрГУ имени А.С. Пушкина, 2016)
   Сінанімія з’яўляецца адной з форм праяўлення парадыгматычных адносін не толькі ў лексікалогіі, але і фразеалогіі, парэміялогіі. І ў гэтых раздзелах мовазнаўства дадзеная з’ява праяўляецца па-рознаму. Але паколькі сінанімічнасць ...
   2020-09-28