Now showing items 1-1 of 1

    • Культура і афарыстыка: моўны аспект 

      Леванюк, Ала Яўгенаўна; Іванюк, Андрэй Аляксандравіч (Адукацыя i выхаванне, 2018-10)
      У артыкуле разглядаюцца пытанні ўзаемадзеяння культуры і афарыстыкі ў моўным аспекце. Пацвярджаецца думка пра тое, што мова з’яўляецца спасціжэннем культурнай інфармацыі, якая ў ёй закадзіравана: афарыстыстычны склад мовы ...